A bot that toots out new Pleroma releases. https://social.bn4t.me/PleromaReleases
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

13 lines
328B

  1. module git.bn4t.me/bn4t/pleroma-release-bot
  2. go 1.12
  3. require (
  4. github.com/joho/godotenv v1.3.0
  5. github.com/mattn/go-mastodon v0.0.4
  6. github.com/mmcdole/gofeed v1.0.0-beta2
  7. github.com/mmcdole/goxpp v0.0.0-20181012175147-0068e33feabf // indirect
  8. github.com/robfig/cron v1.2.0
  9. github.com/stretchr/testify v1.3.0 // indirect
  10. )