A bot that toots out new Pleroma releases. https://social.bn4t.me/PleromaReleases
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
bn4t dcd376ea15 Update the bot account před 3 měsíci
.drone.yml Update '.drone.yml' před 6 měsíci
.env.sample Initial Commit před 7 měsíci
.gitignore Initial Commit před 7 měsíci
Dockerfile add ca-certificates and fix readme před 7 měsíci
LICENSE Change License to GPLv3 před 7 měsíci
README.md Update the bot account před 3 měsíci
docker-compose.yml add README and LICENSE před 7 měsíci
go.mod Initial Commit před 7 měsíci
go.sum Initial Commit před 7 měsíci
main.go Refactoring před 7 měsíci
utils.go Refactoring před 7 měsíci

README.md

Pleroma Release Bot

A bot that toots out new Pleroma releases

Bot Account: @PleromaReleases

Setup

  1. Clone the repository and enter the directory: git clone https://git.bn4t.me/bn4t/pleroma-release-bot.git && cd pleroma-release-bot
  2. Edit the environment variables in docker-compose.yml
  3. Build the image and start the container: docker-compose up --build -d

License

GPLv3