A bot that toots out new Pleroma releases. https://social.bn4t.me/PleromaReleases
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
bn4t dcd376ea15 Update the bot account 4 miesięcy temu
.drone.yml Update '.drone.yml' 7 miesięcy temu
.env.sample Initial Commit 8 miesięcy temu
.gitignore Initial Commit 8 miesięcy temu
Dockerfile add ca-certificates and fix readme 8 miesięcy temu
LICENSE Change License to GPLv3 8 miesięcy temu
README.md Update the bot account 4 miesięcy temu
docker-compose.yml add README and LICENSE 8 miesięcy temu
go.mod Initial Commit 8 miesięcy temu
go.sum Initial Commit 8 miesięcy temu
main.go Refactoring 8 miesięcy temu
utils.go Refactoring 8 miesięcy temu

README.md

Pleroma Release Bot

A bot that toots out new Pleroma releases

Bot Account: @PleromaReleases

Setup

  1. Clone the repository and enter the directory: git clone https://git.bn4t.me/bn4t/pleroma-release-bot.git && cd pleroma-release-bot
  2. Edit the environment variables in docker-compose.yml
  3. Build the image and start the container: docker-compose up --build -d

License

GPLv3