A bot that toots out new Pleroma releases. https://social.bn4t.me/PleromaReleases
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
bn4t dcd376ea15 Update the bot account 3 månader sedan
.drone.yml Update '.drone.yml' 6 månader sedan
.env.sample Initial Commit 7 månader sedan
.gitignore Initial Commit 7 månader sedan
Dockerfile add ca-certificates and fix readme 7 månader sedan
LICENSE Change License to GPLv3 7 månader sedan
README.md Update the bot account 3 månader sedan
docker-compose.yml add README and LICENSE 7 månader sedan
go.mod Initial Commit 7 månader sedan
go.sum Initial Commit 7 månader sedan
main.go Refactoring 7 månader sedan
utils.go Refactoring 7 månader sedan

README.md

Pleroma Release Bot

A bot that toots out new Pleroma releases

Bot Account: @PleromaReleases

Setup

  1. Clone the repository and enter the directory: git clone https://git.bn4t.me/bn4t/pleroma-release-bot.git && cd pleroma-release-bot
  2. Edit the environment variables in docker-compose.yml
  3. Build the image and start the container: docker-compose up --build -d

License

GPLv3